Wycena Nieruchomości

Oferuje usługi w zakresie wyceny:

 • nieruchomości mieszkalnych – domów oraz lokali;
 • nieruchomości komercyjnych: lokali handlowych, biurowych, usługowych magazynowych;
 • nieruchomości gruntowych: działek budowlanych, inwestycyjnych;
 • nieruchomości rolnych;
 • nieruchomości leśnych;
 • spółdzielczego własnościowego prawa: spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego

Cele, dla których przygotowuje się wyceny, mogą być następujące:

 • zabezpieczenia wierzytelności banku (kredytów bankowych)ustalenia ceny sprzedaży lub kupna nieruchomości;
 • podziału majątku, zniesienia współwłasności;
 • postępowania spadkowego;
 • zniesienia współwłasności;
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu;
 • wniesienia wkładów niepieniężnych do spółki;
 • celów księgowych;
 • celów podatkowych;
 • dla potrzeb prowadzonych negocjacji;

Operaty szacunkowe wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi dotyczącymi szacowania wartości nieruchomości.

Koszt sporządzenia operatu szacunkowego lub innego opracowania ustalany jest za każdym razem indywidualnie z klientem w zależności od rodzaju nieruchomości, czasu na wykonanie oraz niezbędnych nakładów.